Egebilgi Blog

Kategori: Duyurular | Yayın Tarihi: 13 Şubat 2012

Danışmak için info@husnuekim.av.tr veya 0 232 486 85 85 (pbx)

Avukat Hüsnü EKİM’in Yeni Türk Ticaret Kanunu Hakkında Makalesi

6102 sayılı Yeni Ticaret Kanunu, 01.07.2012 tarihinde, yürürlüğe girecektir.Yani kanunda düzenlenmiş bulunan, hükümler uygulanmaya başlayacaktır.Konu kanun oldukça ayrıntılı olarak düzenlenmiş ve şahsi düşünceme göre kanunun tam olarak anlaşılıp, uygulamadaki aksaklakların giderilmesi için ortalama on yıl geçmesi gerekmektedir.

Buna rağmen hemen uygulanması gereken hükümler taşıyan, kanun, ÖNCELİKLE TİCARET KANUNUNDA SAYILMIŞ TÜM ŞİRKETLERİN, BİR WEB SİTESİ OLMASINI ZORUNLU KILMIŞTIR.

Bu web sitesinde, bulunması gereken zorunlu unsurlar, yeni TTK’nın 1524. maddesinde açıklanmıştır.Ancak bu maddeler açık olarak incelendiğinde, KANUNUN BURADAN HEDEFLEDİĞİ ŞİRKET İLE İLİŞKİDE OLAN HERKESİN, ŞİRKETİ ŞEFFAF OLARAK GÖRMESİ VE BU ŞEKİLDE DEĞERLENDİRMESİ HEDEFLENMİŞTİR.Şirket ile ilişkide olan kişiler, bilmeleri gereken tüm bilgileri web sitesinden ulaşabilmelidirler. ANCAK BUNUN TEK İSTİSNASİ ŞİRKETİN TİCARİ SIR NİTELİĞİNDE BULUNAN VE BAŞKALARININ ELİNE GEÇMESİ DURUMUNDA ŞİRKETİN GELECEĞİNİ VE VARLIĞINI TEHLİKEYE DÜŞÜREBİLECEK BİLGİLERDİR. Kanımca bu bilgilerin sitede yayınlanması zorunlu değldir.Örneğin Kimya işi ile uğraşan bir firmanın, ürettiği mamule ilişkin,kimyasal formüller, bu kapsamdadır.Kanun koyucu, şeffaflık ilkesi ve bilgi toplumunu ölçü olarak koymuştur.Bu ilkeler göz gönüne alınarak web sitelerinde gerekli düzenlemeler yapılacaktır. Bu madde ileride tartışma konusu olacak ve ilgili bakanlık, konulması gereken zorunlu unsurları tekrar açaklama gereği duyacaktır.

Yeni Ticaret Kanunu açısından ikinci önemli nokta, ELEKTRONİK ORTAMDA, YAPILABİLECEK SÖZLEŞMELERDİR.Kanunun 1525.maddesinde, tarafların açıkça anlaşmış bulunmaları halinde, TÜM SÖZLEŞME, İHBAR, İHTAR VE HAZIRLAR ARASINDA YAPILABİLECEK TÜM İŞLEMLERİN, ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILABİLECEĞİ DÜZENLENMİŞTİR.Bu konuda ki ön şart, tarafların bu konuda yazılı olarak anlaşmaları şartıdır.ANCAK BÜYÜK HOLDİNGLER VE BÜYÜK FİRMALAR İLİŞKİDE BULUNDUKLARI, FİRMALARI BU NOKTADA ZORLUYACAKLAR VE BU MADDEYİ İŞLER HALE GETİCERECKLERDİR.Zira bu yol onlar için oldukça kısa, daha az masrafla ve daha güvenlidir.Tüm şirketler bu çerçevede gereken düzenlemeleri yapmalı gereken önlemlerini almalıdır. BU İŞLEMLERİN TEK İSTİSNASI, 1526.maddede düzenlenmiştir.Bu maddeye göre elektronik ortamda, ÇEK POLİÇE, BONO, MAKBUZ SENEDİ, VARANT düzenlenemez.Bunların yine hazırlar arasında ve ıslak imza ile yapılması gerekir.

Tüm bu işlemlerin, elektorinik ortamda yapılabilmesi için, BİRDE GÜVENLİ ELEKTRONİK İMZANIZIN BULUNMASI GEREKMEKTEDİR. 5070 sayılı Elektronik imza kanunu 2004 yılında yürürlüğe girmiştir. Burada dikkat edilmesi gereken konu, ŞİRKET ADINA YETKİLİ BULUNAN KİŞİLERİN, (İMZA YETKİSİNE SAHİP KİŞİLERİN) elektronik sertifika hizmet sağlayıcılarına bildirilmesi gerekmektedir.Örnek; Barış UĞUŞ’UN kişisel olarak E-İMZASI OLABİLİR. Barış UĞUŞ bu e imza ile, ancak kendi adına işlem yapabilir.Şayet EGE BİLGİ LTD.ŞTİ. ADINA İŞLEM YAPMAK İSTER İSE, E-İMZASININ GENİŞLETİLMESİNİ, ŞİRKET ADINA DA İŞLEM YAPMAK İSTEDİĞİNİ İLGİLİ KURUMA, (E-İMZAYI VEREN KURUMA) BAŞVURMASI GEREKMEKTEDİR. Tüm bunlara ilaveten, E imza, ıslak imzanın tüm sonuçlarını doğurduğu gibi, TAKLİD EDİLMESİ, BENZETİLMESİ TEKNİK OLARAK MÜMKÜN ZORDUR. E-İMZANIZI KİMSE İLE PAŞLAŞMADIĞINIZ SÜRECE çok güvenlidir. Aksi durumda, yani imzanızı başkasının kullanması durumunda,bu imza bana ait değil, imzamı kaybettim, vb. İTİRAZLARDA BULUNMA ŞANSINIZ YOKTUR.

YENİ TTK.’nın 1525.maddesinde, KISACA KEP OLARAK ifade edilen, KAYITLI ELEKTORİNİK POSTA SİSTEMİ GETİRİLMİŞTİR. Yine buna ilişkin yönetmelikte,2011 yılında çıkarılmıştır.Kanuna göre, tarafların anlaşmaları halinde,

”II – Beyanlar, belgeler ve senetler

MADDE 1525- (1) Tarafların açıkça anlaşmaları ve 18 inci maddenin üçüncü fıkrası saklı kalmak şartıyla, ihbarlar, ihtarlar, itirazlar ve benzeri beyanlar; fatura, teyit mektubu, iştirak taahhütnamesi, toplantı çağrıları ve bu hüküm uyarınca yapılan elektronik gönderme ve elektronik saklama sözleşmesi, elektronik ortamda düzenlenebilir, yollanabilir, itiraza uğrayabilir ve kabul edilmişse hüküm ifade eder……….” kanun koyucu açıkça, burada tarafların anlaşmasını şart koşmuştur.Ancak büyük firmalar küçükleri bu noktada zorlayacaktır.O nedenle şimdiden hazırlık yapmak gerekir.Buna ilişkin ayrıntılar, 25.08.2011 tarihinde yayınlanan resmi gazetede ki yönetmelikte açıklanmıştır. KISACA BELİRTELİM Kİ KAYITLI ELOKTORNİK POSTANIZA VEYA BAŞKA DEYİMLE ELEKTRONİK ADRESİNİZE YAPILAN TEBLİGAT, POSTACININ YAPTIĞI TEBLİGAT GİBİ GEÇERLİ OLACAK VE SONUÇ DOĞURUCAKTIR.

Bu nedenle bu açıklamalarımızda adı geçen, TÜM KAVRAMLAR İÇİN WEB ADRESİ ALIRKEN, BU KONUDA GEÇMİŞİ, TECRÜBESİ VE BİLGİ BİRİKİMİ OLAN FİRMALARLA ÇALIŞMAK SANIYORUM, YARARINIZA OLACAKTIR.

Av.Oktay CEYLAN-Av.Hüsnü Ekim